Horizontaal toezicht

De werkwijze van de Nederlandse Belastingdienst is steeds meer aan het veranderen van verticaal toezicht naar horizontaal toezicht. Waar verticaal toezicht zich toespitst op controle achteraf na het indienen van een fiscale aangifte, is horizontaal toezicht een vorm van werken gebaseerd op wederzijds vertrouwen, transparantie en gemaakte werkafspraken waardoor controle achteraf veelal niet meer plaats hoeft te vinden.

Bij verticaal toezicht gaat er meestal een lange periode voorbij na het indienen van een aangifte inkomstenbelasting en/of vennootschapsbelasting bij de Belastingdienst, voordat deze wordt gevolgd door een definitieve aanslag. Gedurende deze periode heeft de ondernemer geen zekerheid over de aanvaardbaarheid van de ingezonden aangifte. Door deelname aan horizontaal toezicht kan deze periode worden verkort zodat er sneller zekerheid komt over de aanvaardheid van de aangifte.

Voordelen van Horizontaal Toezicht

Snel duidelijkheid over uw aangifte. Uw fiscale aangifte wordt sneller in behandeling genomen en afgewikkeld, dus geen maandenlange onzekerheid meer.

Minder (boeken)controles of vragenbrieven achteraf

Door vooraf werkafspraken te maken met de Belastingdienst zult u nauwelijks nog worden geconfronteerd met (boeken)controles of vragenbrieven na het indienen van uw fiscale aangifte.

Één vast aanspreekpunt

Door deelname aan Horizontaal Toezicht heeft van Veldhuijzen Campfens één vast aanspreekpunt bij de Belastingdienst. Dit draagt bij aan de open en transparante communicatie en de nieuwe manier van samenwerken met de Belastingdienst.

Convenant van Veldhuijzen Campfens B.V. en Belastingdienst

Sinds 1 juli 2013 neemt van Veldhuijzen Campfens deel aan Horizontaal Toezicht middels het koepelconvenant welke gesloten is tussen de Belastingdienst en de NOAB, de beroepsorganisatie waar het kantoor lid van is. Hierdoor maakt van Veldhuijzen Campfens het mogelijk voor relaties om deel te gaan nemen aan Horizontaal Toezicht.

Meer informatie?

Voor vragen over deelname aan Horizontaal Toezicht of andere vragen over dit onderwerp, kunt u het beste contact opnemen met Jeroen Campfens. Hij zal u graag te woord staan.